Magdaléna Juříková
Magdaléna Juříková

Za pozornost stojí, že se Dominik Mareš staví ke svému tématu z mnoha úhlů pohledu, a jeho výtvarný jazyk se těmto různým potřebám viditelně přizpůsobuje. Dříve měřil svým zážitkům stejným metrem a neohlížel se napravo ani nalevo v zápalu a posedlosti prací. Dnes postupuje mnohem uvážlivěji a poctivěji hledá patřičný výraz. Jeho oko i paměť jsou trénovanější a pouštějí se do hlubších analýz načerpaného materiálu.

Patrik Šimon
Patrik Šimon

“Marešovy obrazy jsou záznamem o jeho emocích a pohnutém životě, k nimž má klíč on sám esencí obrovské odvahy, kterou musel vyvzdorovat v dobách nejistot. Dominik zůstal abstraktnímu malířství věrný. Na počátku v něm nalezl sympatii k informelu až maniakálního ražení a postupně, s novými zkušenostmi, obohacen cestami do Asie, ale i na poutní místa v Evropě, svou brutalitu jakoby uklidnil do duhových průzračných barev." Petr Šimon

Jiří Michalický
Jiří Michalický

„Dominik Mareš je malíř, jehož tvorba se už řadu let přirozeně vyvíjí. Má svůj přesný rytmus, jehož dodržování je pro něj velmi důležité. Nachází vlastní technické postupy, které přesn odpovídají jeho představám a způsobu vyjádření. Postupně objevuje svá témata, dospívá v nich k osobitému projevu. Má vyhraněný smysl pro řešní prostoru, pro členění plochy." Jiří Michalický.